Αποτελούμε το μοναδικό forum για θέματα αποκλειστικά συντάξεων.

Σκοπός της δημιουργίας του forum είναι η δημιουργία ενός μοναδικού χώρου στον οποίο συνταξιούχοι θα μπορούν να αλληλοεπιδρούν όσον αφορά νομικά θέματα που αφορούν τις συντάξεις τους καθώς και συναφή ζητήματα. Επίσης στο forum συμμετέχουν ειδικοί, οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν εμπεριστατωμένα στις ερωτήσεις συνταξιούχων.